Hilton Stockholm Slussen Hotel

Kriterierna för den installation var att på ett fördelaktigt sätt uppmärksamma hotellets gäster på den eleganta trappa som leder upp till receptionen men samtid ge ett välkomnande intryck. Totalt 200 m av våra flexibla LED strip har monterats i trappuppgången för att skapa ett unikt och stiligt utseende.

Hilton