ÅR Carton

ÅR Carton är ett företag som tillverkar förpackningar till livsmedelsindustrin där tillverkning görs i lokaler med höga hygienkrav. De har genom åren valt att se till att deras anläggning är så energieffektiv som möjligt samtidigt som de värnat om arbetsmiljön för sina anställda. Då är bra belysning en viktig del i det arbetet.

Då företaget valt att renovera och förnya delar av sin fabrik valde de oss på LEDsystem som partner för att tillsammans ta fram en ny energisnål och miljövänlig belysningslösning. Valet föll på att konvertera befintliga T8 – armaturer som satt infällda i undertaket till en lösning där LED moduler monterades på en aluminiumplatta. Infästning gjordes för att snabbt kunna göra byte i befintlig armatur.

Armaturerna rensades på gamla lysrörshållare och ballast, och rastret plockades bort. Vi tillverkade specialanpassade alu-plattor med LED moduler i befintligt armaturhölje. Utanpå armaturhöljet monterades sedan en opal akrylplast för att få ett homogent mjukt ljus samtidigt som detta skapade en jämn fin ljusspridning. Några av armaturerna försågs med inbyggd nödljusbelysning för att få säker och tillförlitlig belysning vid utrymning.

Vi valde denna lösning för att spara in på tillverkningen av nya armaturer samtidigt som arbetstiden för montaget minskade rejält då vi inte behövde demontera armaturerna helt och hållet.

Vi ersatte befintliga lysrör på 2 x 36W, således total effekt med drivdon 88W / armatur med vår LED lösning på totalt 58W / armatur, vilket ger en energibesparing på ca 35%. Med befintliga (gamla) armaturer hade ÅR Carton ca 100 lux som lägst och upp till 250 lux. Efter bytet till LED-bestyckade armaturer hamnade ljusnivån på drygt 500 lux i produktionslokalerna.

Detta kommer således ge en stor kostnadsbesparing framöver för ÅR Carton.

Före installationen

Före installationen

Efter installationen

Efter installationen

Före installationen

Före installationen

Efter installationen

Befintligt armaturhölje med monterad aluplatta med LED moduler

Opalt täckskiva för maximal ljusjämnhet och en slät yta för att klara de höga hygienkraven