Restaurant Årstiderna i Kockska huset, Malmö

I denna restaurang används Verbatims LED lampor för att ersätta traditionella ljuskällor med ett likvärdigt men energisnålt alternativ.

Restaurant Årstiderna