Brf Solbyn i Dalby

HSBs bostadsrättsförening Solbyn är en av Sveriges första så kallade ekobyar, med 50 lägenheter i Dalby utanför Lund. Solbyn består av 10 huskroppar med lägenheter, garage-och carportar samt en byggnad för gemensamt bruk. Området byggdes 1987-1988 och våra armaturer för utebelysning är uttjänta efter snart 30 års drift och ska bytas ut. Det är totalt 22 st armaturer på lyktstolpar och 60 st väggfasta plafonder som berörs. Solbyn har sedan starten 1988 jobbar hårt för att bli en ekoby. Tanken var att byn skulle ha mulltoaletter, jordkällare, ett odlingsområde och belysning som på ett effektivt sätt kan spara energi, alla träd och buskar skulle ha ätlig frukt samt att gemensamt hus med bl.a. ett dagis. Det skulle vara en by där man kunde födas, leva och dö i. Utöver detta kommer Solbyn årligen att ta emot många grupper av besökare med specialintresse för ekologiska byggande, energibesparingssystem och kretsloppstänkande. Utvecklingen av detta framtidskoncept är något som vi på LEDsystem Scandinavia är väldigt stolta över att vara en del av.

Det finns ett begynnande intresse i samhället att konvertera utebelysningar i stadsmiljöer och bostadsområden till LED-teknik i kombination med smart styrning av ljusflöde för att minska elförbrukning och minimera underhållskostnader. Att byta till LED teknik gav en elbesparing på 35% i detta fallet. Med smart styrning av LED-belysning kunde vi på LEDsystem tillsammans med Greinon och Solbyn minska elförbrukningen med ca 65 % genom att belysningens intensitet varieras beroende på tiden på dygnet i kombination med sensorer som temporärt ökar ljusflödet när personer rör sig i miljön. Individuell styrning av ljusflödet från varje ljuspunkt via dimring gör det möjligt att anpassa belysning till behov i olika delar av bostadsområdet under olika tider på dygnet och olika tider på året. Det ger möjlighet att förbättra den bebyggda miljön.

Vi valde därför tillsammans med Solbyn att installera nya och energieffektivare LED-armaturer. Valet föll på ny innovativ teknik för smart ljusstyrning som utvecklats av Greinon Engineering AB i samverkan med LEDsystem Scandinavia AB, som bytte till LED-armaturer vilket innebar en minskning från 70 till 30W i samtliga 22 gatlyktor. Greinons teknik för ljusstyrningen bygger på små trådlösa kontrollmoduler, som är integrerade i varje ljuspunkt (armatur). Dessa kontrollmoduler kommunicerar trådlöst via en gatewayrouter som gör att man via ett grafiskt användargränssnitt kan styra ljusflödet i varje ljuspunkt oavsett tid på dygnet. Solbyn planerar att ha full belysning från solnedgång till 00.00, därefter 30 % av fullt ljusflöde fram till 05.00 samt full belysning från 05.00 till soluppgång. Med hjälp av rörelsesensorer som också är integrerade i armaturerna och placerade på strategiska ställen kan man temporärt öka ljusintensiteten när besökare rör sig i området, vilket ökar säkerheten i området avsevärt. På så sätt kan man minska belysningen nattetid och därmed minska så kallad ljusnedsmutsning och energiåtgång. Vi på LEDsystem har valt att kalla den här innovativa, väl utformade idé, Intelligent Light Control eller ILC. LEDsystem Scandinavias ILC är en innovativ belysningsstyrning som är gjord för utomhusbelysning först och främst. ILC ger användaren maximal energibesparing och kontroll över hur armaturerna skall styras och övervakas. Det innebär att användaren kan styra enstaka armaturer eller sektionera utifrån behov och omgivningens krav. LEDsystem Scandinavia och Greinon Engineering erbjuder en flexibel belysningsstyrning, baserad på trådlös kommunikation med 6LoWPAN och ZigBee, där användaren kan optimera energiförbrukningen genom ljusreglering i kombination med sensorer.

I Solbyns fall kan elförbrukningen minskas med hela 35% enbart genom att byta till LED belysning. Kombinationen av LED belysning och ILC kan därefter leda till en minskning på hela 65% i elförbrukning. Detta innebär en minskning av energiförbrukningen från 12 000 kWh per år till 4 000 kWh per år och därmed motsvarande minskning av utsläpp genererade vid elproduktion. Minskningen i elförbrukning blir då 8 000 kWh per år. Grymt!

Installationen är LEDsystem självklart väldigt stolta över, att kunna själva en sådan stor Brf med nya, innovativa lösningar som bidrar till ett bättre och mer miljötänkande samhälle.

 

Klicka här för att läsa mer om ILC.
Klicka på bilden till höger för att se en större bild på det grafiska användargränssnittet för vår smarta belysning.

Före: Natriumlampa 70W


Garagelänga


Gångväg upplyst med våra LED armaturer som genererar ett väldigt behagligt ljus.

Bostadslänga upplyst med våra LED plafonder som har inbyggd rörelsesensor.

Garagelänga

Plafond med inbyggd rörelsesensor

Parkarmatur innan installation