Flyinge

När det gäller utomhusbelysning pratar vi på LEDsystem gärna Kivik 37W. Detta är en gatubelysning som passar perfekt i de flesta miljöer och som i detta fall som gårdsbelysning. Det starka ljus som kommer med Kivik armarturen klarar av att lysa upp även de lite större områden som ofta behövs vid utomhusbelysning. Att Kivik armaturen är ställbar med 180 grader underlättar installationen genom att man kan vinkla den mot det som ska belysas. Ur säkerhetssynvinkel är en bra gårdsbelysning viktig då ett dåligt ljus ökar risken för olyckor. Genom sina kraftiga dioder ger Kivik-ljuskällan ett väldigt kraftigt ljus med en väldigt låg effekt i sammanhanget. Energibesparingen som detta leder till ger betydligt lägre driftkostnader.

Genom att använda sig av LED-teknik istället för belysning av annan teknik kan man ha ett bättre samvete. Detta genom att LED är en betydligt mer miljövänlig teknik än andra tekniker. Både genom att med låg effekt ge ett väldigt starkt ljus och dessutom använder man sig inte av miljöfarliga ämnen som till exempel kvicksilver.

Kivik 37W är konstruerad för att underlätta framtida servicearbeten då både LED-modul och LED-driver är modulbaserat som enkelt kan bytas ut.

Flyinge    Flyinge