LiHå

LiHå är rätt företag att gå till om man är i bygg- eller industribranschen. Här sätts kvalité före kvantitet för att på så sätt skapa något långsiktigt som består. Det är grundvärden som kanske också avspeglar sig i valet av belysning, nämligen LEDsystems Kivik 37W. Här används den väldigt praktiska gatuarmaturen på flera ställen.

Säkerheten är en viktig faktor när det kommer till gatubelysning och ett dåligt ljus medför risker för de som vistas i området. Detta problem löstes genom att välja en kraftfull LED armatur.  Kivik 37W fungerar utmärkt som gårdsbelysning där den med sitt ljusflöde på 3100 lumen lyser upp det som ska belysas.

För att på bästa sätt kunna lysa upp det man önskar är armaturen ställbar i 180 grader vilket medför enorma möjligheter. Lämplig montagehöjd är 4-6 meter. Gatuarmaturen Kivik 37W levereas i 4000K utförande och kan levereras med inbyggt skymningsrelä om så önskas.

LiHå    LiHå