Trafikverkets bilfärjor i skärgården

LEDsystem Scandinavias 20W LED strålkastare är monterade på trfikverkets bilfärjor som trafikerar skärgården vid Söderköping.

Trafikverkets bilfärjor