LEDsystem – Miljöansvar för din belysning

LEDsystem anser att miljöarbetet både kring ledbelysning, val av material är av största vikt och vi lägger fokus på detta vid val av både produkter och val av belysningsleverantörer.

LED tekniken ger stora möjligheter att minska belastningen på vår miljö.
Vid rätt val av ledbelysning gör man både en insats för miljön samt att man får en exakt, noggrann och vacker belysning.
Alla våra LED produkter och tillbehör till LED är CE-märkta och följer EU:s bestämmelser om farliga ämnen, RoHs (Restriction of Hazardous Substances).

LEDsystem Scandinavia ELkretsen

LEDsystem Scandinavia är anslutet till El-Kretsen och därmed tar vi producentansvar i enlighet med förordning SFS 2000:208. El-Kretsen garanterar att våra produkter hanteras effektivt och miljösäkert. El-Kretsen anlitar endast kvalitets- och miljöcertifierade återvinningsföretag och insamlade elprodukter behandlas enligt föreskrifter från Naturvårdsverket.

Miljöpolicy

LEDsystem skall genom ständiga förbättringar och reducering av miljöpåverkan arbeta för att vara ett hållbart företag.
För att uppnå detta mål skall vi:
Arbeta med miljön i fokus i vårt dagliga arbete med belysning.
Arbeta nära våra kunder, leverantörer och partners för att utveckla vår verksamhet.
Värna om rätt miljötänk vid val av belysning.
Välja leverantörer och samarbetspartners som aktivt arbetar med miljöfrågor.
Arbeta aktivt för att minimera påverkan på miljön under tillverkning och transporter. Gäller inte bara leverantörer inom belysning utan även dess underleverantörer.
Källsortera samt egen återvinning av emballage.

Kvalitetspolicy

LEDsystems ställning på belysningsmarknaden är stark för att vi erbjuder våra kunder, både interna och externa, produkter och tjänster med hög kvalitet.
Vi skall arbeta engagerat för att nå nöjda kunder genom att leverera rätt produkter och tjänster på rätt sätt med ett konkurrenskraftigt pris.

Arbetsmiljöpolicy

Målet med LEDsystems arbetsmiljöpolicy är att uppmuntra till en fysisk, psykologisk och socialt hälsosam och utvecklande arbetsmiljö för våra anställda, där arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar skall förebyggas. Vi genomför regelbundna interna utbildningar om belysning, LED, ljussättning och miljöansvar för att alltid ligga steget före inom belysning. Vi skall välja leverantörer som kan erbjuda bra arbetsförhållanden.