Miljöpolicy

LEDsystem skall genom ständiga förbättringar och reducering av miljöpåverkan arbeta för att vara ett hållbart företag.
För att uppnå detta mål skall vi:
Arbeta med miljön i fokus i vårt dagliga arbete med belysning.
Arbeta nära våra kunder, leverantörer och partners för att utveckla vår verksamhet.
Värna om rätt miljötänk vid val av belysning.
Välja leverantörer och samarbetspartners som aktivt arbetar med miljöfrågor.
Arbeta aktivt för att minimera påverkan på miljön under tillverkning och transporter. Gäller inte bara leverantörer inom belysning utan även dess underleverantörer.
Källsortera samt egen återvinning av emballage.

Kvalitetspolicy

LEDsystems ställning på belysningsmarknaden är stark för att vi erbjuder våra kunder, både interna och externa, produkter och tjänster med hög kvalitet.
Vi skall arbeta engagerat för att nå nöjda kunder genom att leverera rätt produkter och tjänster på rätt sätt med ett konkurrenskraftigt pris.

Arbetsmiljöpolicy

Målet med LEDsystems arbetsmiljöpolicy är att uppmuntra till en fysisk, psykologisk och socialt hälsosam och utvecklande arbetsmiljö för våra anställda, där arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar skall förebyggas. Vi genomför regelbundna interna utbildningar om belysning, LED, ljussättning och miljöansvar för att alltid ligga steget före inom belysning. Vi skall välja leverantörer som kan erbjuda bra arbetsförhållanden.

Integritetspolicy

Den nya dataskyddsförordningen GDPR ställer högre krav på alla som behandlar personuppgifter, detta gällande hantering, säkerhet och relevans. LEDsystem Scandinavia AB har i och med detta uppdaterat sin integritetspolicy och rutiner för att tillfredsställa de höjda krav som finns.

Vad är GDPR?
Den 25 maj 2018 kommer den nya dataskyddsförordningen att träda i kraft, det är en uppdatering och ersättare för Personuppgiftslagen som i Sverige tidigare haft denna uppgift. I korthet innebär den nya förordningen att du som kund har ett bättre skydd och större rättigheter än tidigare. Läs gärna vår integritetspolicy om du vill veta mer om hur vi arbetar med personuppgifter.

 

Integritetspolicy