Skånefrö

Skånefrö är ett ledande företag inom sin bransch där nyckelord är kvalité och modernitet, vilket även präglade deras val av belysning. Företaget valde att ersätta de befintliga lysrörsarmaturerna 2X58W i Skånefrös lagerlokaler i Tommarp med Saxtorp 58W med dimbar DALI LED driver. Detta gjordes med både besparingar av energi och förbättringar av ljuskvalité i tankarna. Vald armatur levererar ett jämt och kraftigt ljus på hela 6000 lumen samtidigt som den har en minimal bländning vilket annars kan vara ett problem vid så kraftiga armaturer.

För att ytterligare maximera energibesparingen anslöts närvarosensorer som dimrar ner då ingen rör sig i området. Skånefrö valde att ha kvar ett grundljus vid neddimring. Orsaken är den frekventa trucktrafik i gångarna där Saxtorp-armaturen monterades, grundljuset var då hjälpsamt för att kunna manövrera med större säkerhet. Detta ökade säkerheten för såväl truckförare som fotgängare.

Säkerheten prioriterades även vid valet av armatur till Skånefrös godsmottagning. Här monterades industriarmaturen Grafias 140W, en armatur som passar sig väldigt bra på högre höjd. Grafias armaturen hjälper till att skapa en säker arbetsmiljö och är till stor nytta när lastbilar skall lossa vid godsmottagningen. Något som kommer kunna förebygga framtida olyckor hos Skånefrö.

För att ytterligare säkerställa säkerheten för alla som vistas på området och samtidigt underlätta godsmottagningen av frölaster placerades LED strålkastare på fasaderna. Dessa ersatte den tidigare gårdsbelysningen.