Tibnorhallen

Vi på LEDsystem Scandinavia fick för en tid sedan tillsammans med Assemblin i Malmö förtroendet att uppdatera belysningen i Sysavs källsorteringsanläggning Tibnorhallen. Sysav tar i södra Skåne årligen emot över 800 000 ton avfall, av detta återvanns 2017 hela 97,2% som material och energi! I Malmö och Burlöv står Sysav för hela 60 % av den totala fjärrvärmeförsörjningen. Utöver värme framställs också elbiogödsel och biogas till fordon i Sysavs olika anläggningarna. 

För att allt ovan nämnda arbete ska kunna framskrida så snabbt och säkert som möjligt, samtidigt som samtliga delar av verksamheten ska följa detta utarbetade hållbarhetstänket beslutade Sysav att uppdatera belysningen i sin största sorteringsanläggning Tibnorhallen. Denna mastodontanläggning på knappt 27000m² (vilket motsvarar ~4,3 fotbollsplaner i golvyta) med 12 meter i takhöjd ställer höga krav på belysningen, krav vi på LEDsystem med glädje kunde leva upp till! 

Genom att ersätta de nästan 700 befintliga högtrycksnatrium-lamporna på 400W med vår otroligt ljusstarka LED armatur Arena Mast kunde Sysav sänka sin totala förbrukning till 65 600W, snabbt omräknat en ungefärlig effektminskning på hela 75%! Lägg därtill att samtliga Arena Mast levererades med DALI driver för att installationen skulle kunna kompletteras med rörelsesensorer i respektive sidoskepp för att maximera energibesparingen. Mittgången ni kan se i bilderna är tänd dygnet runt medan de olika sidskeppen tänds när verksamhet bedrivs i dess gångar.  

Resultatet talar för sig själv, som ni kan se på bilderna erbjuder de nya LED armaturerna en klar, skarp och skuggfri miljö. En avsevärd förbättring från det tidigare rödtonade ljuset med tydliga skuggningar och en oerhört dålig färgåtergivning! Dessutom har säkerheten höjts avsevärt med LED lamporna, vilket är viktigt i en sådan utsatt miljö där tunga maskiner och fordon samsas med människor.  

Kontakta någon av våra säljare idag om din verksamhet är i behov av LED armaturer för att tillgodogöra de ljus- och miljökrav ni ställer på era anläggningar! Vi hjälper er att välja rätt armatur och anpassa optimal ljusbild för er verksamhet med ljusberäkningar och framförallt flera års expertis inom branschen.

Före
Efter
Mix av gammal och ny belysning, visar tydligt vilken skillnad det blir!
Mix av gammal och ny belysning, visar tydligt vilken skillnad det blir!