Brf Lunna Töser & Brf Margretedal

LEDsystem Scandinavia AB fick förtroendet att tillsammans med EL-expressen i Lund leverera nya stabila LED-armaturer till Brf Margretedals och Brf Lunna Tösers stora underjordsgarage med över 100 parkeringsplatser. Bostadsrättsföreningarna återfinns i de södra delarna av Lund och känns igen på sina karakteristiska lutande fasader.

I kontakten med oss på LEDsystem Scandinavia redogjordes det för att bostadsrättsföreningarna upplevde de befintliga armaturerna inte stämde överens med den trygghet och stabilitet man ville erbjuda sina medlemmar. Innan bytet var det klassiska lysrörsarmaturer (T5 2x28W) installerade i garaget vilka styrdes med akustiksensorer. De frekventa tändningarna och släckningarna slet snabbt ut de befintliga lysrören och mycket tid och resurser fick läggas på lysrörsbyten och armaturservice.

Det fanns även ett intresse från föreningarnas sida att spara energi genom byte till modern LED belysning. Efter besök på plats och genomförda ljusberäkningar föreslogs vår linjära LED-armatur Saxtorp 30W. Vi lade oss på en ljusnivå på ca 80 lux i garaget. De nya Saxtorp-armaturerna installerades dikt tak med befintligt kablage och kopplades till det befintliga sensor-systemet. Till skillnad från konventionella lysrör tänder LED direkt och påverkas inte av de frekventa tänd och släckningarna som sker i garaget under dygnets timmar. Utöver hållbarheten är ljuset nu också mer enhetligt över hela garageytan vilket skapar en tryggare miljö för föreningarnas medlemmar. Med sina 30W är också Saxtorp en mer energieffektiv lösning än sin föregångare och bidrar till att föreningarnas rörliga kostnader för el och underhåll kan minskas avsevärt.

De befintliga 200 st 2x28W T5 armaturer ersattes med LED armaturer på 30W. Endast 2 st av 5 rader med 2x28W kommer användas för installation av LED belysning. Armaturbyte till LED innebär att endast 25% av tidigare belysningseffekt kommer gå åt. Med befintliga armaturer var effekten ca 13200 W och med LED armaturerna 3480W. LED armaturerna klarar de frekventa tänd/släck avsevärt bättre än T5 lysrören så underhållet kommer minskas.

Vi på LEDsystem Scandinavia är väldigt nöjda med den lösning vi tillsammans med EL-expressen i Lund fått förtroendet att leverera till Brf Margretedal och Brf Lunna Töser! Om er förening är på jakt efter ny belysning till garage, trapphus eller innergårdar så tveka inte med att höra av er till någon av våra säljare. Vi finns här för att hjälpa er med era belysningsprojekt, stora som små!