Kronolutsen bostadsområde i Limhamn, Malmö

LEDsystem Scandinavia har levererat LED-armaturen CAIM 24W från OMS till Kronolutsens bostadsområde som ersatte tidigare downlights på 2 x 26W. I och med detta sparar Kronolutsen 23 000 kWh per år i energi då belysningen är tänd dygnet om.

Kronolutsen