Filmstaden Lund

Bio är något av det mest klassiska nöjen och förmodligen har de allra flesta någon gång varit på bio. Alla som har varit på bio vet att det finns en speciell känsla och en speciell miljö. Denna känsla och miljön var central när vi hjälpte SF bio i Lund med skyltar och armaturer till sina salonger. Istället för de naturfarliga gaser som används vid neonskyltar som tidigare ofta var standard används miljövänliga LED-dioder. LED-skylten är också ett betydligt hållbarare alternativ.

Vi hjälpte även Filmstaden i Lund med belysning i nästan samtliga salonger. Här var både ljuskvalité och ljusstyrka väldigt viktigt för att kunna leva upp till de höga krav som kommer genom SF Bios mångsidiga verksamhet. En verksamhet som förutom filmvisningar består av såväl konferenser som företagsevent. Vi använde oss av olika dimbara downlights från OMS för att ge SF möjligheten att välja ljusstyrka samt att styra upp- och neddimringen. När ljusstyrkan skall synkas med hänsyn till både filmvisningar och företagsevenemang blir denna styrning ganska komplex. Detta gjorde att vi plockade fram ett par alternativ som använder sig av DALI-styrning vilket gör det enkelt att genom programmering få armaturen att göra som man önskar.

OMS vision 25W fälldes in i undertaken. Dessa sitter på mellan två till fem meters höjd och ger ett väldigt bra ljus i de salonger som företagsevent hålls i. Detta gör att åskådarna kan vara med och delta på ett annat sätt än ifall de sitter i en mörk lokal.

OMS Tarf 11W fälldes in i undertaket i två av salongerna för att ge stolarna längst bak rätt ljus så att även de enkelt hittar till rätt plats och kan delta i olika övningar på konferenserna.

OMS Tubus 17W används i salongerna där undertak inte finns. Dessa ger en fin ljusbild samtidigt som de ger en minimal bländning genom sitt frostade linsskydd.

SF Bio i Lund såg en av de stora fördelarna med LED, nämligen att den är betydligt mer energisnål än övrig belysning. SF sparar nu energi bara genom sitt val av ljuskälla.

SF Bio Lund      SF Bio Lund

SF Bio Lund