Fagersta Hygien

Fagersta Hygien är tillverkare av välkända skåp som uppskattas av både privatpersoner och yrkesmän. Grundvärdet i deras produkter är kvalité. De ser värdet av produkter som består och lever vidare vilket kräver produkter av yttersta kvalité. Kanske är det detta tankesätt som gjorde att Fagersta Hygien valde den långsiktiga lösningen och använder produkter från oss på LEDsystem. Här används LED Strip som specialanpassades till projektet för att möta Fagersta Hygiens särskilda behov.

Viktigt för företaget är också den otroligt viktiga miljöfrågan, då är LED det smarta valet. LED-belysning är framtiden genom sina extremt energieffektiva lysdioder. Detta möjliggör användaren att skära ner på sin energianvändning oerhört, något som är positivt både för ekonomin och miljön. Alla LEDsystems produkter är CE-märkta och följer EU:s bestämmelser om farliga ämnen – RoHs (Restriction of Hazardous Substances). Då slipper man miljöfarliga ämnen som ofta används i annan typ av belysning.

Fagersta Hygien   Fagersta Hygien