Brf Malmö

För att ersätta de gamla föråldrade kompaktlysrören som tidigare satt i bostadsrättsföreningen i Malmö monterades LEDsystems Plafonder. Plafonden är en extremt energieffektiv lösning för fastighetsbelysning. Något som ger betydligt lägre driftkostnader. Dessutom har Plafonden en väldigt lång livstid och har dessutom längre underhållsintervaller.

Genom sin låga användning av energi samt att det inte förekommer kvicksilver är plafonden en väldigt miljövänlig lösning.

Brf Malmö    Brf Malmö